Start a new topic
Solved

Oostzeedijk en Struissenburgstraat Rotterdam

Naar aanleiding van telefoontjes welke wij ontvangen van bewoners van de genoemde locaties over verstoring van het internet  hebben onze engineers geconstateerd dat onze centrale apparatuur geen stroom heeft. 


Nader onderzoek heeft uitgewezen dat  in de nabijheid van de genoemde locaties werkzaamheden worden uitgevoerd door Stedin. Stedin is de netbeheerder van de stroomtoevoer. 


Helaas waren wij niet op de hoogte van deze werkzaamheden. 


Wij hebben vernomen dat de werkzaamheden van Stedin tot ongeveer 14.00 uur zullen gaan duren . 


Wanneer de stroomtoevoer hersteld is zal ook onze apparatuur weer gaan opstarten en zullen ook de internet diensten weer beschikbaar zijn. Hou er rekening meer dat als onze apparatuur weer is opgestart het even kan duren voordat je weer daadwerkelijk gebruik kunt maken van het internet. 


via deze website zullen wij jullie op de hoogte houden van eventuele nieuwe berichten. 


Kennisglas. 

Login or Signup to post a comment